Verkoopsvoorwaarden


Lees aandachtig alvorens te kopen.

MAXIMUM IMAGE - Algemene verkoopvoorwaarden
Dit zijn de verkoopvoorwaarden van MAXIMUM IMAGE B.V. ("MAXIMUM IMAGE " en deze verkoopsvoorwaarden: de "Voorwaarden"). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u via de webwinkel van MAXIMUM IMAGE (stopdarmkanker.maximumimage.com) plaatst. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de overeenkomst tussen u en MAXIMUM IMAGE.
In deze Voorwaarden staan de rechten en plichten van de partijen die van toepassing zijn op uw bestelling van producten via de webwinkel van MAXIMUM IMAGE. Het is daarom belangrijk dat u de tijd neemt om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. MAXIMUM IMAGE raadt u aan deze Voorwaarden op uw computer op te slaan en/of af te drukken voor uw administratie.
1. 1. Informatie over MAXIMUM IMAGE
1.1 MAXIMUM IMAGE is een in België opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De volledige contactgegevens van MAXIMUM IMAGE zijn als volgt:

MAXIMUM IMAGE B.V.B.A.
Damstraat 164
9180 Moerbeke-Waas, België
Telefoon: +32 (0) 9 345 09 97 (maandag tot vrijdag 09.00 uur tot 17.00 uur CEST)
E-mail: info@maximumimage.eu

Kamer van Koophandel: RPR GENT
Btw-nummer: BE0890.153.855

 

MAXIMUM IMAGE is door STOP DARMKANKER VZW belast met de verkoop van de officiële STOP DARMKANKER VZW merchandising. Alle voorwaarden zijn van toepassing op een verkoop die gedaan is op de stopdarmkanker.maximumimage.eu webshop. MAXIMUM IMAGE zal de afhandeling van uw bestelling uitvoeren zoals beschreven in de voorwaarden in dit document. 
2. 2. Uw gegevens
2.1 Voor een vlotte en tijdige uitvoering van de overeenkomst door MAXIMUM IMAGE is het van belang dat u uw naam, uw e-mailadres en het afleveradres correct en volledig opgeeft volgens de instructies. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door u verstrekte gegevens. De volledige contactgegevens van MAXIMUM IMAGE vindt u onder artikel 1 van deze Voorwaarden.
2.2 MAXIMUM IMAGE zal de door u verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken op de wijze zoals aangegeven in de privacyverklaring.

3. 3. Aanbod en overeenkomst
3.1 Wanneer u een artikel koopt via de webwinkel van MAXIMUM IMAGE, gaat u een overeenkomst aan met MAXIMUM IMAGE. De overeenkomst gaat in op het moment dat MAXIMUM IMAGE een bevestiging heeft gestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres.
3.2 Een overeenkomst die voortvloeit uit een aanbod dat een kennelijke vergissing en/of vergissing bevat, zoals een ongewoon lage prijs, is voor MAXIMUM IMAGE niet bindend. Neem contact op met MAXIMUM IMAGE wanneer u twijfelt aan de geldigheid van een offerte.
4. 4. Prijs en betaling
4.1 De prijs van een in de webwinkel genoemd product is de prijs inclusief BTW. Eventuele andere leverings- of verzendkosten kunnen worden toegevoegd aan de kassa, afhankelijk van uw afleveradres. Houd er rekening mee dat eventuele heffingen of andere belastingen niet in de kassa worden weergegeven.
4.2 U kunt uw bestelling betalen op de manieren zoals aangegeven in de webwinkel van MAXIMUM IMAGE.
4.3 De betaling gaat naar een MAXIMUM IMAGE bankrekening.

5. 5. Verwerking en levering van de bestelling
5.1 MAXIMUM IMAGE streeft ernaar uw bestelling zo soepel en snel mogelijk te verwerken en te leveren.
5.2 Bestellingen worden verzonden naar het door u opgegeven afleveradres.
5.3 Indien het afleveradres buiten de Europese Unie ligt, is het mogelijk dat het betreffende land extra heffingen in rekening brengt, zoals invoerbelasting. MAXIMUM IMAGE heeft geen invloed of controle op dergelijke heffingen en kan u daarom geen verdere informatie verstrekken. U dient zelf te controleren of de bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd en geïmporteerd naar het betreffende land en wat de kosten zijn, voordat u een dergelijke bestelling plaatst.
5.4 De eigendom van de bestelde producten gaat over op u zodra MAXIMUM IMAGE de volledige betaling heeft ontvangen.
5.5 MAXIMUM IMAGE draagt er zorg voor dat de producten nauwkeurig en volledig worden verzonden. Mocht u onverhoopt onvolledige of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met MAXIMUM IMAGE.

5.6 Als u uw goederen niet op tijd claimt, worden ze teruggestuurd naar MAXIMUM IMAGE. Dit heeft ook kosten die MAXIMUM IMAGE u in rekening zal brengen. Daarom verzoeken wij u dringend om uw zending goed te controleren. Als u twijfelt of een probleem heeft met de tracking, neem dan contact op met onze klantendienst om extra kosten te vermijden. 

6. 6. Kwaliteit
6.1 MAXIMUM IMAGE streeft ernaar om producten zo volledig en nauwkeurig mogelijk op haar website weer te geven. De aard van de aangeboden producten kan leiden tot verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van producten op de website en het aan u geleverde product.
6.2 De in de webwinkel aangeboden producten, zoals kleding en accessoires, zijn van nature onderhevig aan slijtage. De levensduur van een product is mede afhankelijk van het materiaal van het product, de gebruiksintensiteit en de mate van onderhoud. De producten van MAXIMUM IMAGE zijn gemaakt van de materialen die in de webwinkel worden aangeboden. Voor een optimale levensduur en kwaliteit is het belangrijk om, waar nodig, de wasinstructies op te volgen.

7. 7. Recht van terugname
7.1 U heeft het recht om de overeenkomst binnen 30 dagen na ontvangst van alle producten in uw bestelling te beëindigen, zonder opgave van redenen. Dit is de zogenaamde afkoelingsperiode.

7.2 Indien u ervoor kiest de overeenkomst te beëindigen voor zover het een bepaald product betreft, dient u dit product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van alle producten in uw bestelling, te retourneren aan het adres van MAXIMUM IMAGE.
7.3 In geval van ontbinding in de zin van artikel 7.1 zal MAXIMUM IMAGE de goederen terugbetalen. Met uitzondering van goederen die zijn beschadigd, gewassen, het etiket is gescheurd, onvolledige goederen of enige andere behandeling waardoor het product niet meer zo gloednieuw is. Merk op dat MAXIMUM IMAGE alleen de waarde van de goederen terugbetaalt en niet de verzendkosten. 
7.4 MAXIMUM IMAGE accepteert geen retourzendingen van gepersonaliseerde goederen. 
7.5 ALLE Retourkosten zijn voor rekening van de klant. Dit wil zeggen: de retourzending van de klant naar MAXIMUM IMAGE en van MAXIMUM IMAGE terug naar de klant. 
7.6 Retourzendingen dienen door de klant zelf te worden georganiseerd. 
7.7 MAXIMUM IMAGE accepteert geen retouren van buiten de EU.
7.8 Goederen kunnen worden geretourneerd op het in artikel 1 genoemde adres.

8. 8. Wijzigingen in deze voorwaarden
8.1 Indien MAXIMUM IMAGE besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website publiceren. U wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op bestellingen die voor de datum van wijziging zijn geplaatst. Deze Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 30/10/2019.
9. 9. Geschillen
9.1 MAXIMUM IMAGE streeft ernaar de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren met betrekking tot zijn producten en diensten. Mocht u klachten hebben, dan kunt u deze telefonisch, per post of per e-mail aan ons doorgeven:

MAXIMAAL IMAGO B.V.B.A.
Damstraat 164
9180 Moerbeke-Waas, België
Telefoon: +32 (0) 9 345 09 97 (maandag tot vrijdag 09.00 uur tot 17.00 uur CEST)
E-mail: info@maximumimage.eu

9.2 Indien u de klachtenprocedure heeft doorlopen, maar u wilt dat uw klacht wordt doorverwezen naar een andere instantie, kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie via het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. 10. Klantenservice
10.1 MAXIMUM IMAGE klantenservice is beschikbaar op werkdagen (maandag - vrijdag) van 8:00 uur 's ochtends tot 17:00 uur 's middags. Klanten kunnen binnen deze uren telefonisch of per e-mail contact opnemen met onze klantenservice. De contactgegevens van MAXIMUM IMAGE vindt u onder artikel 1.
10.2 Een reactie van onze klantenservice wordt verwacht binnen 24 uur nadat de vraag is ingediend per e-mail. In het weekend is de klantenservice niet beschikbaar.
11. 11. Toepasselijk recht
11.1 Op deze Voorwaarden en op de overeenkomsten tussen u en MAXIMUM IMAGE is het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze doet geen afbreuk aan de verdere bescherming die u geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht dat zonder deze bepaling van toepassing zou zijn.